Fonteijn Jacobson bemiddelaar Reaal
Reaal verzekeringen

Informatie over overlijdensrisicoverzekeringenSoorten overlijdensrisicoverzekeringen


Er zijn 2 soorten overlijdensrisicoverzekeringen:

  • De gelijkblijvende, waarbij het uit te keren bedrag de gehele looptijd hetzelfde blijft.
  • De dalende, waarbij het uit te keren bedrag per jaar afneemt.


Er zijn twee soorten dalende overlijdensrisicoverzekeringen: de lineair dalende en de annuïtair dalende.

Lineair: het verzekerd bedrag daalt per jaar evenveel. De jaarlijkse daling wordt bepaald door het verzekerd bedrag te delen door het aantal jaren dat de verzekering loopt.

Annuïtair: het verzekerd bedrag daalt per jaar niet evenveel. Aan het begin van de looptijd van de verzekering daalt het verzekerd bedrag beperkt en aan het einde sterk. Dit type wordt de laatste tijd veel gekozen door mensen die een annuïteitenhypotheek hebben afgesloten.