Fonteijn Jacobson bemiddelaar Reaal
Reaal verzekeringen

Informatie over overlijdensrisicoverzekeringenWat is een overlijdensrisicoverzekering?


Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die bij overlijden voor een bepaalde datum een bepaald afgesproken bedrag uitkeert. Dit bedrag wordt in één keer uitgekeerd. De uitkering kan worden gebruikt voor:

  • Aflossen van de hypotheekschuld (of een deel daarvan)
  • Verzorgen van nabestaande(n)
  • Tijdelijk opvangen van inkomen
  • Opvangen van de partneralimentatie
  • Opvangen van de kinderalimentatie
  • Uitkopen van de nabestaande(n) van de overleden ondernemer


Over de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering hoef je geen inkomstenbelasting te betalen. Over de uitkering is in principe wel erfbelasting verschuldigd. De premie, die je voor de verzekering betaalt, is niet aftrekbaar.