Nieuw: dekking bij terminale ziekte

Normaal gesproken keert een overlijdensrisicoverzekering pas uit nadat de verzekerde is overleden. De Allianz ORV heeft nu een unieke nieuwe dekking: de dekking bij terminale ziekte. Wordt u tijdens de looptijd van de verzekering ongeneeslijk ziek? Dan kunt u Allianz verzoeken om een deel van het verzekerde bedrag al eerder uit te keren (maximaal € 100.000). Hiermee kunt u bijvoorbeeld nog een mooie reis maken, een afscheidsfeest geven of een alternatieve behandeling bekostigen die de zorgverzekeraar niet vergoedt.
Alle informatie met betrekking tot deze dekking vindt u in artikel 2.2 van de polisvoorwaarden.

Wat is een overlijdens­risicoverzekering (ORV)?

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) sluit je af voor financiële zekerheid. Met deze verzekering zorg je ervoor dat je nabestaanden verzorgd achterblijven als je inkomen door overlijden wegvalt. Je partner, kinderen of een andere nabestaande ontvangen in dat geval een verzekerd bedrag. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de hypotheek of de huur van het huis te betalen. De overlijdensrisicoverzekering beschermt nabestaanden tegen de financiële gevolgen van jouw overlijden. Dat is al mogelijk vanaf enkele euro’s per maand.

Welke ORV past bij mij?

Voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt kiezen tussen een gelijkblijvende, lineair dalende en een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering, maar wat betekent dit nu eigenlijk?

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden tijdens de totale looptijd van de verzekering hetzelfde verzekerde bedrag uit. Risico’s die over een langere periode op hetzelfde niveau blijven, zijn met deze verzekering af te dekken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een gelijkblijvende hypotheekschuld (aflossingsvrij).

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering verzeker je bij de start een bedrag en dat bedrag daalt gedurende de gehele looptijd met een vast bedrag per jaar. Deze verzekering is vooral geschikt om een daling van inkomsten op te vangen na het overlijden van de kostwinner.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Als je een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering afsluit, daalt het verzekerde bedrag in de eerste jaren langzaam. Tegen het einde van de looptijd gaat de daling aanzienlijk sneller. Dit is ook het geval bij een annuïtair dalende hypotheek, waardoor deze verzekering daar vaak aan gekoppeld wordt. De daling van het verzekerde kapitaal kan je hiermee laten aansluiten op de daling van je hypotheekschuld. Bij overlijden kan dan met een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering de hypotheek (voor een groot deel) afgelost worden.

Gezondheidsverklaring

Om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, ben je verplicht om een gezondheidsverklaring in te vullen. Aan de hand van een aantal vragen over je gezondheid wordt bepaald of er verder onderzoek nodig is. Als er geen bijzonderheden zijn, volgt beoordeling zonder verder onderzoek.

Medische beoordeling

In veel gevallen is een gezondheidsverklaring voldoende om een overlijdensrisicoverzekering te kunnen afsluiten. Indien dit niet het geval is, kan er gevraagd worden naar aanvullende informatie of een klein gericht medisch onderzoek. Vervolgens vindt de medische beoordeling plaats. De medische beoordeling kan 3 uitkomsten hebben: je wordt direct geaccepteerd, je wordt afgewezen of je krijgt een premieopslag. Bij een kleine opslag verstuurt Allianz je de polis direct. Bij een grotere opslag stuurt Allianz je eerst een voorstel. Je kunt de polis overigens altijd weer beëindigen binnen je wettelijke bedenktijd.

Verschil uitvaartverzekering en ORV

Een uitvaartverzekering keert een klein bedrag uit om de kosten van een begrafenis of crematie te betalen of om de begrafenis of crematie te verzorgen. Deze verzekering loopt levenslang. Een overlijdensriscoverzekering heeft als doel om een inkomen van degene die verzekerd is op als deze persoon komt te overlijden op te vangen. Dit is een tijdelijke verzekering die net zo lang loopt als de hypotheek of totdat iemand bijvoorbeeld met pensioen is. Het gaat ook meestal over hogere verzekerde bedragen.

Voordelen van de Allianz ORV

  • Financiële zekerheid voor je nabestaanden na een overlijden.
  • Te koppelen aan je hypotheek, maar ook zonder hypotheek af te sluiten.
  • Scherpe premie: vaste en variabele premie mogelijk.
  • Korting voor niet-rokers.
  • Snel zekerheid door digitaal aanvraagproces en digitale gezondheidsverklaring.
  • Unieke dekking bij terminale ziekte.

Downloads

Je kunt de onderstaande documenten downloaden door erop te klikken. De documenten zijn pdf-documenten. Je kunt deze openen met Adobe Acrobat Reader.

Documenten