Dienstenwijzer

Dienstenwijzer Fonteijn & Jacobson BV ten behoeve van www.overlijdensrisicoverzekeren.nl

Wie zijn wij?
Fonteijn en Jacobson BV is een bemiddelaar op het gebied van levens- en schadeverzekeringen. Wij doen dit uitsluitend op basis van execution only. Execution only betekent dat je een verzekering sluit zonder advies van een financieel adviseur. Onze online dienstverlening op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen vindt plaats via de website www.overlijdensrisicoverzekeren.nl.

Naam en Adresgegevens
Fonteijn en Jacobson BV
Parweg 23-A
2271 AD Voorburg
AFM inschrijfnummer: 12018311
KvK Den Haag: 27325248

Bereikbaarheid
Wij zijn goed bereikbaar voor onze relaties. Je kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

Postadres: Parkweg 23-A, 2271 AD Voorburg
Telefoon: 088 - 1600 410
Website: www.overlijdensrisicoverzekeren.nl
E-mailadres: info@fonteijnenjacobson.nl

Onze dienstverlening
Alle overlijdensrisicoverzekeringen op deze website worden ondergebracht bij Allianz. De overeenkomst tussen jou en Allianz komt tot stand door bemiddeling van Fonteijn en Jacobson BV. Fonteijn en Jacobson BV is uitsluitend bemiddelaar en geeft jou geen advies. Jouw verzekering komt dus tot stand zonder advies van ons (execution only). Bij de aanvraag van de verzekering wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze website is zo ingericht dat een handtekeningloze indiening van jouw verzekeringsaanvraag mogelijk is. Dit geldt evenzeer voor het invullen van een eventuele medische verklaring. Hierdoor is onze dienstverlening aanzienlijk goedkoper dan reguliere aanvraagtrajecten.

Via onze website geven wij jou informatie over de overlijdensrisicoverzekering van Allianz en de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden.

De voor de overlijdensrisicoverzekering verschuldigde premie dien je rechtstreeks te voldoen aan de verzekeraar.

Wijziging doorgeven
Indien er zich tijdens de looptijd van de verzekering wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden voordoen, kun je deze rechtstreeks aan Allianz doorgeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een adreswijziging, wijziging van de hoogte van het verzekerde bedrag of het melden van een overlijden. Op onze website staan de gegevens van Allianz.

Indien er zich in de markt prijswijzigingen voordoen die voor jou interessant kunnen zijn, dan kunnen wij hierover contact met je opnemen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Wij doen er alles aan om jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar ook wij kunnen ons vergissen. Vandaar dat Fonteijn en Jacobson BV een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten bij de BAVAM te Den Haag onder polisnummer 14851.

Vergunningen
Niet iedereen mag in Nederland zomaar in financiële diensten bemiddelen. Voorwaarde is dat men hiervoor over de vereiste vergunningen beschikt. Vergunningen worden verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM controleert of de aanvrager daadwerkelijk over de vereiste deskundigheid beschikt. Ook wordt er gekeken naar integriteit en betrouwbaarheid. Fonteijn & Jacobson BV heeft een vergunning onder nummer 12018311 voor de volgende diensten:

  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Inkomensverzekeringen
  • Vermogen
  • Pensioenen
  • Betaalrekeningen
  • Elektronisch geld
  • Spaarrekeningen

Onze relatie met verzekeraars
Wij hebben geen (financiële) relatie met welke aanbieder van verzekeringen dan ook.

Hoe worden wij beloond?
Fonteijn en Jacobson BV ontvangt geen beloning van verzekeraars. Wij worden uitsluitend beloond door jou. Voor onze dienstverlening rekenen wij een eenmalige bemiddelingsvergoeding voor het sluiten van de verzekering. Jij bent deze vergoeding verschuldigd op het moment dat je de verzekering via ons aanvraagt. De bemiddelingsvergoeding kan worden voldaan door middel van eenmalige overboeking met iDEAL. Mocht jouw verzekeringsaanvraag door de verzekeraar niet worden geaccepteerd, dan ontvang je de volledige bemiddelingsvergoeding van ons terug.

Onze kwaliteit
Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM, inschrijfnummer 12018311. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Klachten?
Als je een klacht hebt over onze dienstverlening, verzoeken wij aan jou om ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van jouw klacht nemen wij snel contact met je op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kun je met jouw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening in Den Haag (http://www.kifid.nl). KiFiD onderzoekt je klacht dan verder. Ons kantoor is bij het KiFiD ingeschreven onder nummer 300.013235

Het adres van KiFiD:
KiFiD
Postbus 93257
2509 AN Den Haag
Telefoonnummer: 0900-3552248
Website: http://www.kifid.nl

Nadere informatie over het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening kun je rechtstreeks bij het KiFiD opvragen. Je kunt je tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

Beëindiging relatie
Je hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. Je kunt jouw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van jouw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met jou te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.